Informacje nt. Funduszy Europejskich w maju 2017 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne konsultacje podczas wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w maju 2017 r. Konsultacje skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji oraz  pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Szczegółowy harmonogram spotkań: http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/mobilne-punkty-informacyjne-funduszy-europejskich-w-maju-2017-roku