O firmie


Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie z zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzania szkoleń dla różnych branż. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez AG Doradztwo uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności, które z pewnością efektywnie wykorzystają zarówno jako przedsiębiorcy jak i pracownicy.

Nasze doświadczenie to:

  • ponad 150 osób przeszkolonych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • ponad 150 przedsiębiorców, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności osobistych,
  • ponad 270 osób, które podniosły kwalifikacje w zakresie obsługi komputera,
  • ponad 170 osób, które podniosły swoje umiejętności językowe w zakresie jęz. angielskiego i niemieckiego,
  • 180 nauczycieli przeszkolonych z zakresu obsługi tablic multimedialnych, zarządzania portalem internetowym, przygotowania i obróbki grafiki komputerowej oraz przygotowania danych video do umieszczenia na stronie internetowej.
  • 480 nauczycieli, którzy opanowali techniki radzenia sobie ze stresem, zdobyli niezbędną wiedzę z udzielania pierwszej pomocy oraz podwyższyli swoje kwalifikacje z wykorzystania technik multimedialnych,
  • 130 uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu Zielonej Gospodarki , obejmującej tematykę zagrożeń dla człowieka i środowiska w wybranych sytuacjach technologicznych.

ecdl

 

 

Firma jest również certyfikowanym Laboratorium Mobilnym ECDL, w którym mogą się odbywać egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.