Trening umiejętności menedżerskich


CEL SZKOLENIA:Celem szkolenia jest poszerzanie własnego potencjału oraz potencjału tkwiącego w zespole, wzmacnianie umiejętności zarządzania sobą i relacjami.

KORZYŚCI: rozwój inteligencji emocjonalnej menedżera.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej firm i instytucji oraz do osób zarządzających relacjami z klientami.

PROGRAM:

 • Praca z celem i misją życiową
 • Komunikacja i porozumiewanie się werbalne i niewerbalne (język ciała, strój, kolory, słowa klucze, słowa kasowniki i osłabiacze…)
 • Podstawy nawiązania dobrego kontaktu z drugim człowiekiem – zasady konstruowania przekazu w oparciu o świadome i nieświadome sposoby oddziaływania
 • Dopasowanie jako wstęp do przewodzenia: modalność, metaprogramy, poziomy logiczne
 • Rozpoznawanie systemów motywacji innych ludzi, rozwiązywanie konfliktów
 • Odkrycie psychologicznych mechanizmów wpływających na sposób widzenia świata i podejmowania decyzji
 • Problematyka ograniczających przekonań i sposoby ich przekraczania
 • Zarządzanie stresem i „stanem wewnętrznym”
 • Przywódca, lider, menedżer – czyli jak prezentować się wiarygodnie i profesjonalnie
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych na poziomie świadomym i nieświadomym
 • Jak przekonać innych do swoich racji, jak pociągnąć zespół za sobą
 • Zasady i stosowanie „burzy mózgów”

 

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h