Radzenie sobie ze stresem


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest wskazanie sposobów rozpoznawania sytuacji stresowych, ich przyczyny oraz rozwinięcie u uczestników szkolenia umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych. Ważne jest również wskazanie pozytywnych aspektów stresu i wykorzystywanie w działaniu stresu pozytywnego. Celem szkolenia jest także zapoznanie uczestników ze strategiami radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych. Poznają techniki relaksacyjne ułatwiające pozbywanie się napięć związanych z pracą zawodową. Będą potrafili także radzić sobie z pojawiającym się wypaleniem zawodowym.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do tych osób, które chcą poznać przyczyny stresu, sposoby radzenia sobie z nim oraz czują wypalenie zawodowe lub chcą mu zapobiegać. Uczestnikami szkolenia mogą zostać także osoby, które zarządzają zespołami pracowniczymi i dostrzegają destrukcyjne działanie stresu wśród współpracowników.

PROGRAM:

 1. Stres i jego znaczenie dla funkcjonowania człowieka
 2. Rozpoznawanie objawów stresu
 3. Identyfikacja swojego poziomu stresu
 4. Stres a choroby,
 5. Współczesne metody radzenia sobie ze stresem – kształtowanie osobowości immunologicznie silnej
 6. Trening umiejętności , zapobieganie kumulacji negatywnych emocji
  • Techniki poznawczo behawioralne
  • Techniki psychodynamiczne –  oparte na oddechu i pracy z ciałem
  • Techniki relaksacyjne
 7. Tworzenie indywidualnego programu walki ze stresem

 

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h