Warsztaty kreowania wizerunku firmy dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z niezbędną wiedzą dotyczącą kreowania wizerunku firmy.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia będą mogli pozyskaną wiedzę zastosować do własnych potrzeb aby z powodzeniem wzmacniać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do osób, które rozpoczęły lub zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

PROGRAM:

 • Czym jest wizerunek i czy można się nie komunikować?
 • Strój i stopnie jego oficjalności
 • Znaczenie i oddziaływanie kolorów, wykorzystanie barw w celu wzmocnienia przekazu, dodatki i rekwizyty
 • Mowa ciała- gesty, postawa, mimika, słowa i ton głosu, sposób wysławiania i formy grzecznościowe
 • Podstawy dobrego kontaktu z ludźmi, czyli jak prezentować się wiarygodnie i profesjonalnie i przy tym wzbudzać sympatię
 • Dbanie o dobre zdanie o sobie, czyli identyfikacja i zmiana ograniczających przekonań na własny temat.
 • Rola wizerunku dla utrzymania i rozwoju firmy. Marka, Logo, Nazwisko. Dbanie o wizerunek rzetelnej firmy.
 • Nawiązywanie kontaktów biznesowych, profesjonalna autoprezentacja,  budowanie sieci kontaktów branżowych,  rozmowy telefoniczne, korespondencja tradycyjna i mailowa.
 • Poszukiwanie klientów, tworzenie baz klientów, techniki marketingowe.
 • Promocja produktów i usług. Rodzaje i formy w zależności od profilu odbiorców.
 • Wykorzystanie mediów do kształtowania wizerunku
 • Kreowanie wizerunku firmy w procesie sprzedaży.
 • Elementy obsługi klienta. Jak się wyróżnić, spowodować, że klient wraca

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h