Kurs z zakresu pierwszej pomocy


Szkolenia prowadzone są zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji oraz zgodnie z przepisami ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.).

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktyki prowadzonej przez doświadczonego ratownika.

Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących nabyć, pogłębić lub uaktualnić wiedzę i umiejętności właściwego reagowania w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia.

PROGRAM:

 • Ocena bezpieczeństwa
 • Sprawdzanie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Badanie urazowe poszkodowanego
 • Krwotok z nosa
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Oparzenia, odmrożenia,
 • Postępowanie z ranami
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
 • Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy
 • Porażenie prądem
 • Zatrucia
 • Zadławienia
 • Atak padaczki
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach
 • Wzywanie ratownictwa zawodowego

Łączna ilość godzin szkolenia: 6 h