Profesjonalny sprzedawca


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnego komunikowania się z klientem, zwiększenie poczucia pewności siebie zwłaszcza w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Szkolenie ma także prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb i emocji klienta co zwiększy umiejętności dopasowania usługi do oczekiwań klienta.

KORZYŚCI: poznanie zasad profesjonalnej obsługi klienta może znacząco wpłynąć na wzrost motywacji i entuzjazmu do pracy z klientem oraz na zwiększenie efektywności pracy oraz wzrost ilości zadowolonych klientów.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do sprzedawców i pracowników bezpośredniej obsługi klienta, przedstawicieli handlowych, pracowników Hoteli, Restauracji, SPA, Gabinetów Kosmetycznych, Zespołów Gabinetów Medycznych itp.

PROGRAM:

1. Obsługa klienta jako kluczowa umiejętność i wizerunek firmy w warunkach konkurencyjności

2. Umiejętności przydatne w obsłudze klientów

3. Komunikacja interpersonalna

  • Komunikacja werbalna
  • Style w komunikowaniu się i modalności
  • Budowanie kontaktu i dopasowanie się do stylu komunikacji klienta

4. Typy klientów

5. Techniki komunikacji pomagające w lepszym zrozumieniu potrzeb klienta

6. Radzenie sobie z klientem w sytuacjach emocjonalnych

  • Komunikaty asertywne
  • Komunikaty perswazyjne
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów

7. Źródła stresu wynikające z obsługi klienta, wzmacnianie zasobów osobistych w zakresie radzenia sobie ze stresem

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h