Budowanie i motywowanie zespołu


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem zespołu, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności efektywnego motywowania pracowników. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętności menadżerskich w tym umiejętność odpowiedzialnego delegowania zadań.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym komunikowaniem się w zespole, planowaniem pracy zespołu, skutecznego motywowania oraz delegowania zadań.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcje liderów w grupie, do menadżerów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej.

PROGRAM:

1. Tworzenie zespołu

 • Cechy efektywnego zespołu
 • Role zespołowe – autodiagnoza
 • Fazy rozwoju grupy

2. Praca grupowa

 • Planowanie pracy zespołu
 • Reguły współpracy w grupie
 • Techniki pracy zespołowej
 • Analiza sytuacji konfliktowych

3. Motywowanie zespołu

 • Teorie motywacji
 • Czynniki motywujące i demotywujące pracowników
 • Budowanie świadomości i odpowiedzialności podwładnych
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Przekazywanie decyzji o karach i nagrodach
 • Spadek motywacji pracowników, kryzys motywacji

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h