Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnych efektywnych wystąpień/prezentacji przed publicznością. Szkolenia ma także za zadanie przekazanie wiedzy na temat umiejętności jakie powinien posiadać dobry mówca oraz jak radzić sobie w sytuacjach trudnych podczas wystąpień publicznych.

KORZYŚCI: Uczestnicy dowiadują się jak łatwo zdobywać uwagę, zaufanie i uznanie publiczności, jak mówić, zachowywać się, wyglądać profesjonalnie i wiarygodnie, trenują skuteczne sposoby werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się. Zapoznają się ze świadomymi i nieświadomymi kanałami komunikacji. Poznają preferencje komunikowania się przedstawicieli różnych typów osobowości. Uczestnicy wrócą z treningu wyposażeni w nowe narzędzia oddziaływania, ze wzmocnioną samooceną  i większą pewnością i znajomością  siebie.

UCZESTNICY: Szkolenie w formie treningu, przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących z ludźmi w środowisku biznesowym, chcących poznać zasady dobrej, skutecznej komunikacji i opanować umiejętność eksponowania pozytywnego wizerunku swojej osoby,  dla osób zarządzających zespołami, występujących publicznie, przedstawicieli firm, wykładowców, nauczycieli.

PROGRAM:

  1. Planowanie przebiegu prezentacji
  2. Reguły prezentacji
  3. Aspekty psychologiczne w prezentacjach
  4. Podstawowe źródła komunikacji
  5. Strategie budowania skutecznego kontaktu
  6. Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia
  7. Trudne sytuacje w trakcie spotkań
  8. Techniki opanowania stresu
  9. Autoprezentacja w praktyce – ćwiczenia indywidualne i grupowe

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h