Podstawowa obsługa komputera


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie samodzielnego korzystania z komputera oraz największej bazy informacji, ofert, usług i możliwości jaką stwarza sieć Internet. Szkolenie to przede wszystkim podstawa dalszej samodzielnej pracy oraz zwiększenie szans na rynku pracy gdzie umiejętność obsługi komputera to podstawa przy pracy biurowej

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia poznają tajniki i przełamią opory w korzystaniu z komputera, internetu, poczty czy bankowości elektronicznej oraz podniosą swoje kompetencje zawodowe.

PROGRAM:

1.  Komputer – podstawy (kurs realizowany jest na systemie Windows)

 • Budowa komputera – podstawy
 • System Windows – zasady działania
 • Pliki i foldery
 • Aplikacje użytkowe: Kalkulator, Notatnik, WordPad, Paint
 • Instalacja i deinstalacja oprogramowania

2. Obsługa urządzeń zewnętrznych

 • Instalacja i obsługa drukarki
 • Praca z pamięcią Flash (Pendrive, karty pamięci)
 • Nagrywanie na płytę CD/DVD
 • Delegowanie zadań
 • Wykorzystanie czasu osobistej efektywności
 • Wykorzystanie narzędzie ułatwiających planowanie czasu

3. Podstawy MS Word

 • Tworzenie dokumentu tekstowego
 • Tekst i jego formatowanie
 • Tworzenie list numerowanych i punktowanych
 • Tabele
 • Wstawianie grafiki
 • Drukowanie dokumentów

4. Poczta elektroniczna i Internet

 • Przeglądarki internetowe
 • Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
 • Wirusy i ochrona przed nimi
 • Bankowość elektroniczna i zakupy on-line
 • Skrzynka poczty elektronicznej – jak założyć i gdzie to zrobić
 • Wysyłanie i odbieranie listów (e-maili), dołączanie załączników

Łączna ilość godzin szkolenia: 18 h