Strategie negocjacyjne


CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest rozwój umiejętności negocjacyjnych uczestników w procesie sprzedaży oraz poznanie metod i technik negocjacyjnych. Przedstawienie znaczenia umiejętności interpersonalnych oraz nauczenie metod wywierania wpływu na partnerów negocjacyjnych.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z określaniem celów negocjacyjnych, dobierania strategii negocjacyjnych, efektywnym negocjowaniem oraz radzeniem sobie w sytuacjach związanych z manipulacją w negocjacjach.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do pracowników działów zajmujących się negocjacjami sprzedażowymi/handlowymi oraz pracowników działów obsługi klienta.

PROGRAM:

1. Pojęcie negocjacji

  • Negocjacje miękkie – droga do polubownego rozwiązania
  • Negocjacje twarde – jak skutecznie wywierać presję

2. Techniki sprzedaży

3. Negocjacje – od teorii do praktyki

  • Techniki negocjacji oraz wywierania wpływu
  • Gry negocjacyjne
  • Błędy negocjacyjne – jak ich unikać
  • Czynniki wpływające na negocjacje

 

Łączna ilość godzin szkolenia: 16 h