EXCEL – poziom średniozaawansowany


Program szkolenia:

1. Nazywanie komórek i zakresów. Obliczenia między arkuszami.
2. Funkcje (licz.jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunków, wyszukaj.pionowo, wybrane funkcje daty i tekstowe…).
3. Formatowanie warunkowe.
4. Tworzenie listy niestandardowej dla serii danych.
5. Transponowanie komórek.
6. Opisywanie komórek – komentarze.
7. Sortowanie danych.
8. Filtrowanie danych (autofiltr i filtr zaawansowany).
9. Sumy częściowe proste i zagnieżdżone.
10. Tabele przestawne.
11. Poprawność danych.
12. Ochrona danych (komórki, arkusza, skoroszytu).
13. Schowek w Excelu i współpraca z aplikacjami Office’a
14. Dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb.
15. Rejestracja makr.

Łączna liczba godzin: 20 h