EXCEL – poziom podstawowy


Program szkolenia:

 1. Obszar roboczy programu Excel.
 2. Operacje na skoroszycie.
 3. Wprowadzanie i edycja danych.
 4. Praca z arkuszami.
 5. Formatowanie arkusza (praca z kolumnami i wierszami).
 6. Formatowanie komórek.
 7. Wypełnianie komórek danymi seryjnymi.
 8. Formuły.
 9. Adres względny i bezwzględny.
 10. Funkcje – podstawowe funkcje (np suma, minimum, maksimum, średnia, jeżeli, ile.niepustych, ile.liczb …).
 11. Błędy w formułach obliczeniowych.
 12. Tworzenie wykresów.
 13. Ustawianie strony.
 14. Ustawianie obszaru do wydruku, drukowanie.
 15. Korzystanie z Pomocy programu Excel.
 16. Proste sortowanie danych.

Łączna liczba godzin: 16 h