Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie komputerowym osoby pracujące, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo w wieku 18-64 lat, zamieszkujące na terenie województwa wielkopolskiego, mające co najwyżej wykształcenie średnie. W ramach szkolenia komputerowego przewidziane są 72 h szkoleniowe.

Program szkolenia obejmuje:

- użytkowanie komputera i zarządzanie plikami (18h)

- przetwarzanie tekstów (18h)

- arkusze kalkulacyjne (24h)

- przeglądanie stron internetowych i komunikacja (12h)

Na koniec szkolenia przewidziany jest egzamin.

Dodatkowo oferujemy materiały szkoleniowe oraz catering.

Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Poznaniu oraz na stronie www.inwestycjawlkp.pl w zakładce REKRUTACJA.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Inwestycja w wielkopolskie kadry” nr POKL.09.06.02-30-153/13

Nabór ofert – doradztwo dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie! (subregion poznański)

AST CONSULTING Aldona Sikora-Tyma – Zamawiający, w związku z realizacją (w charakterze Partnera) projektu„Ekoedukacja dla MMSP z subregionu poznańskiego” nr WND-POKL.02.01.01-00-459/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zrealizowanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000,00 EURO netto, dotyczącego doradztwa dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym: POBIERZ

Nabór ofert – doradztwo dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie! (subregion pilski)

AST CONSULTING Aldona Sikora-Tyma – Zamawiający, w związku z realizacją (w charakterze Partnera) projektu „Ekoedukacja dla MMSP z subregionu pilskiego” nr WND-POKL.02.01.01-00-438/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zrealizowanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000,00 EURO netto, dotyczącego doradztwa dla przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym: POBIERZ

UWAGA! – wolne miejsca na BEZPŁATNE kursy komputerowe!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w kursach komputerowych ECDL Start, które rozpoczną się w miesiącu sierpniu i wrześniu w ramach projektu „Z komputerem na TY”.

Liczba miejsc ograniczona! Nie zwlekaj więc ze zgłoszeniem chęci udziału w kursie.

Do udziału w kursach komputerowych ECDL Start kwalifikować się mogą osoby pracujące, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku 18-64 lat, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego, mające co najwyżej średnie wykształcenie.

Szkolenia oferowane w projekcie są całkowicie BEZPŁATNE i prowadzone są według standardów Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy – ECDL. Każdy z uczestników ma też zagwarantowane egzaminy, których zdanie umożliwia otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

By zapoznać się z możliwościami, jakie daje Państwu nasz projekt, zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej projektu www.komputernaty.pl w zakładce O projekcie, Szkolenia i Rekrutacja.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia swojego udziału w projekcie znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

Nabór ofert – realizacja ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu!

Zamawiający AG Doradztwo Adam Górski w związku z realizacją wraz z Liderem Projektu EUROPIL Elżbieta Pilch oraz Partnerami: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Powiat Sławieński oraz Olga Mausch – Dębowska, projektu „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych” nr WND-POKL.09.02.00-32-052/11, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro netto, dotyczącego ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu.

Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym: POBIERZ

Nabór ofert – usługa cateringowa, noclegowa oraz wynajem sal szkoleniowych!

AST CONSULTING Aldona Sikora-Tyma (Zamawiający), w związku z realizacją projektu „Ekoedukacja dla MMSP z subregionu pilskiego” nr WND-POKL.02.01.01-00-438/13, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zrealizowanie zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14.000,00 EURO netto - dotyczące usługi cateringowej, wynajmu sal szkoleniowych i usługi noclegowej.

Szczegóły znajdują się w zapytaniu ofertowym – POBIERZ.