PGN BANER

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Dokument o charakterze strategicznym przyjmowany na poziomie gminy lub związków gmin, który definiuje cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.