Informacje nt. Funduszy Europejskich w maju 2017 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne konsultacje podczas wyjazdowych dyżurów organizowanych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich w maju 2017 r. Konsultacje skierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji oraz  pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Szczegółowy harmonogram spotkań: http://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/mobilne-punkty-informacyjne-funduszy-europejskich-w-maju-2017-roku

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zamieszczono zaktualizowany HARMONOGRAM naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017.

Link do strony:

Harmonogram WRPO 2014+ na 2017 rok

OFERTA SZKOLEŃ

Wszystkich chętnych zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i inwestowaniem we własny rozwój zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej

Szkolenia informatyczne

Obraz1

Zajęcia organizowane są w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych lub w weekendy , w zależności od preferencji uczestników.

 

Szkolenia z zakresu umiejętności osobistych

Obraz2

 

 

 

 

 

 

Szkolenia menedżerskie

Obraz3

 

 

 

 

 

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Dokument o charakterze strategicznym przyjmowany na poziomie gminy lub związków gmin, który definiuje cele w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.