Oferta dla wymagających


Zapraszamy na szkolenia z tematyki:

    zarządzanie i techniki sprzedaży

    rozwój umiejętności osobistych

    kompetencje informatyczne

Cechuje nas wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów i szkoleń, wspieranie uczestników w trakcie zdobywania wiedzy oraz współpraca
z najlepszymi trenerami.

Zainwestuj w Siebie - to proste!

Dbałość o ciągły rozwój własnych umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych to dziś jeden z najważniejszych czynników wpływających na sukces zawodowy.

Jeżeli zainteresuje Cię jedno z proponowanych poniżej szkoleń - zapraszamy do kontaktu!

Szkolenia z zakresu umiejętności osobistych i menedżerskich

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych (16 godz)

Korzyści: uczestnicy dowiadują się jak łatwo zdobywać uwagę, zaufanie i uznanie publiczności, jak mówić, zachowywać się, wyglądać profesjonalnie i wiarygodnie, trenują skuteczne sposoby werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się. Zapoznają się ze świadomymi i nieświadomymi kanałami komunikacji.

PROGRAM
1. Planowanie przebiegu prezentacji
2. Reguły prezentacji
3. Aspekty psychologiczne w prezentacjach
4. Podstawowe źródła komunikacji
5. Strategie budowania skutecznego kontaktu
6. Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia
7. Trudne sytuacje w trakcie spotkań
8. Techniki opanowania stresu
9. Autoprezentacja w praktyce – ćwiczenia indywidualne i grupowe
Radzenie sobie ze stresem – trening umiejętności
Radzenie sobie ze stresem – trening umiejętności (16 godz.)

Korzyści: uczestnicy dowiedzą się czym jest stres, jakie ma znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zidentyfikują swoje źródła stresu, a poprzez trening nauczą się wzmacniać swoją odporność na sytuacje stresowe oraz wybiorą odpowiednie dla siebie sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

PROGRAM
1. Stres i jego znaczenie dla funkcjonowania człowieka
2. Rozpoznawanie objawów stresu
3. Identyfikacja swojego poziomu stresu
4. Stres a choroby
5. Współczesne metody radzenia sobie ze stresem – kształtowanie osobowości immunologicznie silnej
6. Trening umiejętności , zapobieganie kumulacji negatywnych emocji
7. Tworzenie indywidualnego programu walki ze stresem
Pierwsza pomoc
Kurs z zakresu pierwszej pomocy (6 godz. - 2 godz. teoretyczne + 4 godz. zajęć praktycznych)

Szkolenia prowadzone są zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji oraz zgodnie z przepisami ustawy z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z dnia 20 października 2006 r.).
Zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy wystawiany imiennie dla osób uczestniczących w szkoleniu - zaświadczenie ważne 3 lata.

PROGRAM
• Ocena bezpieczeństwa
• Sprawdzanie stanu świadomości
• Udrażnianie dróg oddechowych
• Sprawdzanie czynności życiowych
• Badanie urazowe poszkodowanego
• Krwotok z nosa
• Obrażenia poszczególnych części ciała
• Zawał mięśnia sercowego
• Nagłe stany w cukrzycy
• Oparzenia, odmrożenia,
• Postępowanie z ranami
• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
• Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
• Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy
• Porażenie prądem
• Zatrucia
• Zadławienia
• Atak padaczki
• Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
• Układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach
• Wzywanie ratownictwa zawodowego
Skuteczna sprzedaż
Skuteczna sprzedaż (16 godz)

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą pozyskać nową lub poszerzyć dotychczasową wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży i komunikacji.

PROGRAM
1. Typy sprzedaży (telemarketing, rozmowa handlowa, oferta pisemna
2. Pożądane cechy idealnego handlowca
3. Etapy procesu sprzedaży
4. Typy klientów i ich charakterystyka
5. Prezentacja produktu
6. Badanie potrzeb klienta i kreowanie chęci zakupu
7. Zamykanie sprzedaży
8. Metody radzenia sobie z obiekcjami klientów
9. Budowanie trwałych relacji z klientami

Szkolenia Komputerowe

Pakiet biurowy na bazie Office 2010 - poziom podstawowy
Pakiet biurowy na bazie Office 2010 - poziom podstawowy (36 godz)


PROGRAM

1. Uruchamianie aplikacji Office (4 godz.)
Korzystanie ze Wstążki Praca z oknami. Określanie powiększenia. Używanie Schowka pakietu Office. Dostosowywanie pakietu Office. Narzędzia zarządzania dokumentem. Uzyskiwanie pomocy. Opuszczanie programu Office.

2. Microsoft WORD (12 godz.)
Interfejs programu Word. Praca z różnymi widokami. Zarządzanie oknami. Określanie opcji pokazywania. Wprowadzanie tekstu. Podstawowa edycja tekstu. Korzystanie z narzędzi sprawdzania. Znajdowanie i zastępowanie tekstu. Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych. Używanie okienka nawigacji.
Formatowanie dokumentów. Określanie ustawień stron. Modyfikowanie tła. Wstawianie podziałów. Dodawanie strony okładki lub pustej strony. Dodawanie nagłówków lub stopek. Formatowanie akapitów. Określanie wyrównania. Określanie wcięć. Tworzenie list. Odstępy pomiędzy akapitami i liniami. Formatowanie znaków. Praca ze stylami. Korespondencja seryjna. Tworzenie konspektów. O widoku Konspekt. Rozpoczynanie konspektu. Reorganizacja konspektu. Zmienianie ustawień wyświetlania.
Tabele, wykresy i grafika. Wstawianie tabel. Wprowadzanie danych do tabeli. Modyfikowanie siatki tabeli. Formatowanie danych tabeli. Obliczenia w tabelach. Tworzenie wykresów. O dodawaniu grafik i obiektów. Dodawanie obrazów. Dodawanie obiektów clipart. Dodawanie kształtów. Używanie opcji rysunku. Dodawanie obiektów SmartArt. Wstawianie zrzutów ekranu. Tworzenie obiektów WordArt. Dodawanie pola tekstowego. Określanie zawijania tekstu. Zmiana rozmiarów, przenoszenie i obracanie obiektów. Narzędzia edycji obrazów.

3. Microsoft EXCEL (16 godz.)
Rozpoczynanie pracy z programem Excel 2010. Interfejs Excel. Skoroszyty i arkusze. Zaznaczanie komórek i zakresów. Wprowadzanie danych. Edycja danych. Reorganizacja arkusza. Wypełnianie komórek. Import danych. Znajdowanie i zastępowanie danych. Sortowanie danych. Nazywanie komórek i zakresów.
Formatowanie arkuszy i danych. Określanie szerokości kolumn i wysokości wierszy. O formatowaniu danych i komórek. Formatowanie znaków i akapitów. Dopasowywanie tekstu w komórce. Formatowanie liczb. Formatowanie warunkowe. Dodawanie obramowań i tła komórek. Usuwanie, zastępowanie i ponowne wykorzystanie formatów. Formatowanie arkusza.
Formuły i funkcje. Podstawy formuł. Tworzenie formuł. Edycja formuł. Praca z tabelami. Tworzenie tabeli. Formatowanie tabeli. Tworzenie kolumn obliczeniowych. Dodawanie wiersza sumy. Sortowanie i filtrowanie. Zmienianie rozmiaru tabeli. Drukowanie tabel.
Tworzenie wykresów. Elementy wykresu. Tworzenie wykresu. Zmienianie tła. Dodawanie i formatowanie tekstu. Wiersze a kolumny. Zmienianie układu i stylu. Wyświetlanie zbioru danych. Praca z siatkami. Praca z legendą. Dodawanie linii trendu. Modyfikowanie osi. Tworzenie wykresów przebiegu w czasie. Zmienianie danych wykresu.

4. Microsoft PowerPoint 2010 (4 godz)
Interfejs PowerPoint. Praca w różnych widokach. Tworzenie prezentacji. Tworzenie prezentacji. Rozpoczynanie prezentacji. Określanie motywu. Dodawanie i usuwanie slajdów. Zastępowanie miejsc zarezerwowanych. Wstawianie innych elementów. Wskazówki dotyczące pracy z obiektami. Tworzenie albumu fotograficznego. Podgląd pokazu slajdów.

5. Microsoft Outlook (6 godz)
Rozpoczynanie pracy z programem Outlook 2010. Typy kont pocztowych. Adresy e-mail. Interfejs programu Outlook 2010. Dodawanie kont e-mail. Zmienianie ustawień konta. Praca z profilami. Praca z grupami Wyślij/Odbierz. Praca z kontaktami.
Używanie wizytówek. Tworzenie grup kontaktów. Komponowanie i wysyłanie poczty. Okno wiadomości. Tworzenie wiadomości. Formaty wiadomości. Formatowanie tekstu wiadomości. Dodawanie załączników. Wstawianie elementów. Korygowanie błędów pisowni. Korzystanie z podpisów. Inne opcje wiadomości.
Odbieranie poczty. Sprawdzanie nowej poczty. Czytanie wiadomości. Zmienianie widoku. Oglądanie konwersacji. Szukanie wiadomości. Praca z załącznikami. Drukowanie wiadomości. Zarządzanie pocztą. Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych. Usuwanie wiadomości. Zarządzanie konwersacjami. Kopiowanie i przenoszenie wiadomości. Tworzenie folderów wiadomości. Dzielenie wiadomości na kategorie. Obsługa wiadomości-śmieci i wiadomości wyłudzających informacje. Tworzenie reguł wiadomości.
EXCEL – poziom średniozaawansowany
EXCEL – poziom średniozaawansowany (32 godz)


PROGRAM

Wprowadzenie do Excela 2010. Poruszanie się po arkuszach i skoroszytach. Nawigacja za pomocą klawiatury. Nawigacja za pomocą myszki. Narzędzie wstążka.

Dostosowywanie obszaru roboczego. Okna dialogowe. Nawigacja w oknach dialogowych. Wpisywanie automatyczne nazwy tygodni i miesięcy. Wprowadzanie danych do arkusza i nadawanie im odpowiedniego typu. Formatowanie wprowadzonych wartości. Tworzenie wykresów. Drukowanie arkusza. Zapisywanie skoroszytu.

Tworzenie tabel. Zmiana wyglądu tabeli - praca z tabelami. Korzystanie z wiersza sumy. Usuwanie z tabeli powielonych wierszy. Sortowanie i filtrowanie tabeli.

Formatowanie arkusza. Stosowanie różnych czcionek do formatowania arkuszy. Zmiana wyrównania tekstu. Opcje wyrównania poziomego. Opcje wyrównania pionowego. Zawijanie i zmniejszanie tekstu. Scalanie komórek arkusza. Obracanie tekstu. Określanie kierunku tekstu. Kolory i cieniowanie. Obramowanie i krawędzie. Grafika w tle. Nadawanie nazw stylom. Stosowanie stylów.

Wprowadzenie do formuł i funkcji. Podstawowe informacje o formułach. Operatory używane w formułach. Pierwszeństwo operatorów w formułach. Wykorzystywanie funkcji w formułach. Wklejanie do formuł nazw obszarów. Edytowanie formuł.

Praca z datami i czasem. W jaki sposób Excel traktuje daty i czas. Problemy z datami. Funkcje związane z datami. Wyświetlanie bieżącej daty.

Podstawowe techniki tworzenia wykresów. Zaznaczanie danych. Wybieranie typu wykresu. Eksperymentowanie z różnymi układami. Sprawdzanie innego widoku danych. Sprawdzanie innych typów wykresów. Sprawdzanie innych stylów wykresu. Praca z wykresami.

Dodawanie rysunków i grafiki do arkuszy. Używanie kształtów. Dodawanie kształtu. Dodawanie tekstu do kształtu. Formatowanie kształtów. Grupowanie obiektów. Wyrównywanie i ustalanie odległości między obiektami. Modyfikowanie kształtów. Drukowanie obiektów. Zastosowanie obiektów SmartArt.
Podstawy obsługi komputera - ECDL Base
Podstawy obsługi komputera - ECDL Base (60 godz)


PROGRAM

MODUŁ B1 - Podstawy pracy z komputerem
Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z korzystaniem z urządzeń komputerowych, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych.

MODUŁ B2 - Podstawy pracy w sieci
Moduł ten obejmuje podstawowe zagadnienia i umiejętności związane z Internetem i usługami internetowymi: przeglądaniem Internetu, efektywnym wyszukiwaniem informacji w Internecie, komunikacją online i pocztą elektroniczną.

MODUŁ B3 - Przetwarzanie tekstów
Moduł ten pozwala wykazać się znajomością aplikacji do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.

MODUŁ B4 - Arkusze kalkulacyjne
Moduł ten pozwala kandydatowi wykazać się znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym.