Ubezpieczenia komunikacyjne

Zabezpiecz się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń związanych
z użytkowaniem pojazdów mechanicznych.

OC - to odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła nim szkodę osobom trzecim.

AC - Ubezpieczenie Autocasco to ubezpieczenie własnego pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.

NNW – Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - zapewnia finansowe wsparcie w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu.

Assistance – obejmuje pomoc techniczną - usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu czy wynajem pojazdu zastępczego.


Ponadto oferujemy: ubezpieczenia szyb, opon, Zielona Karta, ubezpieczenie krótkoterminowe…


Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie obejmuje ochroną nie tylko dom czy mieszkanie oraz wszystko co znajduje się wewnątrz ale również zabezpieczy Cię w sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządzisz szkody innym.

Wybierz zakres dostosowany do Twoich potrzeb.

PAMIĘTAJ o obowiązkowych przeglądach!
Co kontrolowaćZakres czynnościKto przeprowadzaJak często
Instalacja elektryczna i odgromowasprawdzenie stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów i uziemień. Obowiązkowo w budynkach wyższych niż 15m i o pow. większej niż 500m2 osoba z uprawnieniami budowlanymi w spec. instalacyjnej i kwalifikacjami dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycz.raz na 5 lat
Instalacja gazowasprawdzenie stanu instalacji w tym drożności, prawidłowości połączeń i szczelnościosoba z uprawnieniami budowlanymi w spec. instalacyjnej i kwalifikacjami dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowychraz na rok
Przewody kominowesprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, drożności, siły ciągu, sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, szczelności Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych osoba z kwalifikacjami mistrza kominiarskiegoraz na rok
Kotły opałoweocena efektywności kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności od 20kW do 100kWosoba wyspecjalizowana w kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów np. eksperci UDTraz na 4 lata

Ubezpieczenia turystyczne

Wybierasz się w podróż? Ubezpiecz się przed skutkami wypadków, chorobami i wysokimi kosztami leczenia za granicą.

Elastyczna ochrona dla Ciebie i Rodziny podczas wyjazdu wakacyjnego czy podróży. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, transport do Polski po wypadku czy leczeniu za granicą, zorganizowanie opieki nad nieletnimi dziećmi, zorganizowanie poszukiwania i ratownictwa, pomoc tłumacza, ubezpieczenie bagażu, sprzętu narciarskiego i wiele innych opcji dodatkowych.


Ubezpieczenia na życie

Zadbaj o to co najważniejsze, bezpieczna przyszłość Twoja i Twoich najbliższych zależy od Ciebie!

Ubezpieczenia na życie i zdrowie powalają zapewnić:


- opiekę lekarską, świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, koszty leczenia,

- rekompensatę z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- profesjonalne badania i konsultacje medyczne lekarzy specjalistów,

- bezpieczną przyszłość członkom rodziny na wypadek śmierci,

- gromadzenie kapitału na emeryturę,

- ochronę przed skutkami NW związanych z wykonywaniem pracy czy uprawianiem sportu,

- ochronę ubezpieczeniową na wypadek nowotworu,

- i wiele innych


Ubezpieczenia dla firm

Poznaj ofertę zapewniająca kompleksową ochronę twojej firmie, pracownikom a nawet klientom.

Pomożemy dopasować zakres ubezpieczenia do profilu działalności Twojej firmy zapewniając ochronę:
- majątku od zdarzeń losowych i kradzieży
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- ładunków w transporcie
- odpowiedzialności cywilnej
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
- usługi Assistance - pomocy na wypadek szkody


Ubezpieczenie firmy można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, np:
- ochronę przed skutkami dewastacji budynku, graffiti
- szyby i inne przedmioty od stłuczenia
- ochronę prawną przedsiębiorcy
- zabezpieczenie przed utratą zyskuNasi Partnerzy